Skip to content

Nuup Bussii A/S-ip angallassinermut malittarisassai

2024-imi Marsip aallaqqaataaniit atuuttoq

Nuup Bussii A/S-imi angallassinermut aalajangersakkat

Bussinut kikkut tamarmik ilaaffigisinnaasaannik ilaanermut akigititat Kommuneqarfik Sermersuumi kommunalbestyrelsimit aalajangerneqartarput aammalu innuttaasunut, Nuup Bussii A/S-ip bussiinut ilaasartunut atuutsinneqarlutik. Angallassinermut malittarisassat Nuup Bussii A/S-ip pisortaqarfianiit siulersuisuusuniillu aalajangersarneqartarput. Angallassinermut malittarisassat bussinut angallavinni ingerlaartunut tamanut atuupput.

Nalinginnaasumik

Nuup Bussii A/S angalanissamut bilitsinik tuniniaanermut aalajangersakkanik aalajangiissaaq. Nuup Bussii A/S sukkulluunniit aammalu siumoortumik ilisimatitsinertaqanngitsumik bilitsinik tuniniaanermik tamakkiisumik ilaannaasumilluunniit unitsitsisinnaavoq.

Angalanissamut bilitsinik atuuttunik pisinermi Nuummi illoqarfiup bussiinut, sukkulluunniit Nuup Bussii A/S-imit ingerlanneqartunut ilaasoqarsinnaavoq. Angalanissanut pilersaarutit sukkulluunniit tamanut ammasumik saqqummiunneqartut Nuup Bussii A/S-ip angallassinissaanut najoqqutassiaapput. Nuup Bussii A/S-ip sukkuluunniit aammalu siumoortumik ilisimatitsinertaqanngitsumik Nuummi illoqarfiup bussiisa angalanerini allannguisinnaavoq, kiisalu ingerlaarfinnik allanngortitsisinnaavoq taamaatitsisinnaallunilu.

Nuup Bussii A/S angalanissamut bilitsit takutinneqartut bilitsilerissutinit elektroniskiusunit angalanissanut bilitsitut atuuttutut akueriumaneqanngippata – peqqutaasoq apeqqutaatinnagu – ikinissamut itigartitsisinnaavoq.

Nuup Bussii A/S Nuummi illoqarfiup bussiisa angalaarnerini allannguinerit, kiisalu ingerlaarfiit allanngortinneqarnerisa taamaatinneqarnerisaluunniit, imaluunniit angalanissamut bilitsit angalanissamut bilitsitut atuuttut itigartinneqarnerisa kingunerisaannik ajoqusikkanut annaasanulluunniit imminut akisussaatinngilaq.

Nuup Bussii A/S allannguinerit, kiisalu ingerlaarfiit allanngortinneqarnerisa taamaatinneqarnerisaluunniit, imaluunniit angalanissamut bilitsit angalanissamut bilitsitut atuuttut itigartinneqarnerisa kingunerisaannik angalanissanut bilitsit akiinik utertitsisinnaanngilaq.

Nuup Bussii A/S siumoortumik nalunaaruteqarani bilitsinik misissuisinnaanissamut imminut pisinnaatippoq. Bussit unittarfiisa inissinneqarnerinut / ilusilersorneqarnerinut aammalu aputaajaanermut assigisaannullu Kommuneqarfik Sermersuumi Sanaartukkanut Avatangiisinullu Sullissisoqarfik akisussaasuuvoq, immikkoortoqarfillu taanna aamma bussinut utaqqisarfiit naammaginartumik aserfallatsaalineqarnissaannut akisussaasuuvoq.

Bilitsit elektroniskiusut

Bilitsit nalunaaquttap akunneranut ataatsimut atuuttarput, taakkulu bilitsit atorunnaarnissaannut piffissaq ersitsillugu naqinneqartarput, tamannalu meeqqat inersimasullu bilitsinut tamanut atuuppoq. Meeqqanut bilitsit/kortit meeqqanut sisamanik ukioqalereersimasunut, sulili aqqaneq marlunnik ukioqalersimanngitsunut atuutsinneqartarput. Meeqqat suli 16-inik ukioqalersimanngitsut t akeqanngitsumik ilaatinneqartarput.

Kortit ilanngartortakkat elektroniskiusut

Inuit arlaliullutik ilaaqatigiittut kortinik ilanngartortakkanik atuisinnaapput, kortimi ataatsimi inuk ataaseq ataatsimik ilanngaataasarluni. Inuit arlallit scanner i aqqusaarpassuk tamanna chauffør imut nalunaarut igineqassaaq. Kortit ilanngartortakkat nalunaaquttap akunneranut ataatsimut atuuttarput, taakkulu bilitsit atorunnaarnissaannut piffissaq ersitsillugu naqinneqartarput.

Kortit qaammammoortut elektroniskiusut

Kortit qaammammoortut assitaqarput ateqarlutillu. Korti piginnittuinnarmut sukannerluinnartumik atuutsinneqarpoq, ikinermilu elektroniskimik scannerneqartussaalluni. Korti ullormi pisiffimmiit ulluni 30-ni atuuttussaavoq. Korti Nuummi illoqarfiup bussiinut killilersugaanngitsumik ilaasinnaanissamut periarfissiivoq.

Utoqqalinersiutilinnut kortit

Utoqqalinersiutilinnut kortit ateqarpoq aammalu inuuveqarlunilu. Korti piginnittuinnarmut sukannerluinnartumik atuutsinneqarpoq, ikinermilu elektroniskimik scannerneqartussaalluni.

Utoqqalinersiutilinnut korti inunnut utoqqalinersiuteqarnermut uppernarsaatiminnik atuuttumik, Kommuneqarfik Sermersuumit pissarsiarineqarsimasumik takutitsillutik.

Utoqqalinersiutilinnut korti Nuummi illoqarfiup bussiinut akeqangitsumik ilaasinnaanissamut periarfissiivoq.

Atuartunut kortit

Nuup Bussii A/S Nuummi atuarfiit aturtut augustimi allattorsimaffii tunngavigalugit atuartunut buskorita tunniunneqartarput. Atuartunut kortia atuartup atia allassimassaaq, aammalu killeqanngitsumik akeqangitsumik ukioq naallugu sapaatip akunnera tamaat atorneqarsinnaalluni. Korti piginnittuinnarmut sukannerluinnartumik atuutsinneqarpoq, i k inermi lu elektroniskimik scannerneqartussaalluni. Atuartunut korti Nuup illoqarfiani atuarfinnit ataasiakkaanit tunniunneqartarpoq. Atuartunut korti ulluinnarni nal. 06:00-00:70 ullut tamaasa qaamatip tamaasa akornanni atorneqarsinnaaviq.

Immikkut ittumik aalajangersakkat

Akiliisarnermut tunngasut: Bussini bilitsinik pisineq taamaallaat aningaasanik akiliinikkut pisinnaavoq. Sapinngisaq malillugu aningaasanut isumaqatigiissutaasunut naammattunik akiliisoqartassaaq. Aningaasat ilivitsut angisuut (500,00 koruunit aamma 1.000,00 koruunit) akiliutitut atorniarneqartillugit aquttoq akiliinissamut itigartitsisinnaatitaavoq.

Qimmit: Qimmit / qitsuit uumasuutaasinnaasullu allat bussinut nassaqqusaanngillat.

Aneerussiviit: Aneerussutit akeqanngigtsunik bussini ilaasinnaapput. Aneerussiviit nassarneqarsinnaapput, tamanna ilaasunut akornutaanngitsutut aquttup naliliiffigippagu. Kisiannili malugeqquneqarpoq, bussimi ataatsimi aneerussivi i t amerlanerpaamik marluk nassarneqarsinnaammata. Issiaviit kaassuartakkat inissaqartitsineq malillugu akeqanngitsumik nassarneqarsinnaapput. Ilitsersuut aneerussivinut bussini qanoq ilioetoqassanersoq innersuunneqarpoq.

Sikkilit: Sikkilit bussinut nassarneqarsinnaanngillat.

Kurebrædtit: Kurebrædtit inersimasunit meeqqanik minnernik ingerlaqateqarnerminni atugaat nassarneqarsinnaapput, tamanna ilaasunut allanut akornutaanngippat. Rulleskøjtit isikkatigut atorneqanngikkunik nassarneqarsinnaapput.

Pujortarneq: bussini pujortarneq inerteqqutaavoq.

Sikut, nerisassat, imeruersaatit assigisaallu : Bussini nerineqarnissaat imerneqarnissaallu inerteqqutaavoq.

Aallaasit: bussinut nassaqqusaanngillat.

Inerteqqutaapput: Atortut suulluunniit allallu ilaasut ippassutigisinnaasaat allatulluunniit ilaasunut akornusiisinnaasut (benzinat, uuliat assigisaallu).

Meeqqeriviit

Meeqqerivinnut sullissivinnullu assingusunut, amerlasuunik suli atualersimanngitsunik meerartaqartunut inersimasut inersimasutut nalinginnaasumik bilitsilerneqassapput, aammalu meeqqat akeqanngitsumik bussini ilaasinnaaput.

Kortinik qaammammoortunik elektroniskiusunik atornerluineq

Kortinik elektroniskiusunik atornerluisoqartillugu pillaammik akiliisitsisoqartassaaq, aammalu bussimut ilaanermut bilitsimut akiliisitsisoqartassalluni. Pillaammik akiliinissaq akuerineqanngippat, aquttoq ilaanissamut itigartitsissaaq/aallarumajunnaassaaq/ilaaniartumik peersitsissaaq. Atornerluisoqaqattaartillugu atuisoq Nuup Bussii A/S-imit sivikinnerpaamik qaammammi ataatsimi ilaaqqusaajunaarsinneqarsinnaavoq.

Unittarfiit

Taamaallaat unittarfinni taamatut aaqqitani ikisoqartassaaq niusoqartassallunilu.

Inuit aalakoortut

Aquttoq pisinnaatitaavoq inuit aquttumut aamma/imaluunniit ilaasunut allanut akornusersuippata bussinut ikinissamut itigartissallugit/bussiniit niutissallugit. Pisariaqarpat politiit ikiortigalugit niutitsineq pisinnaavoq.

Nassaat

Nuup Bussii A/S-imit ulluni 14-ini uninngatinneqartarput, tamatumalu kingorna Politiinut tunniunneqartarlutik. Nuup Bussii A/S atortunut pigisanullu nalilinnut bussinut puigorneqarsimasunut sukkulluunniit akisussaaffeqanngilaq.

Ingerlatsinermut akornusersuinerit

Nuup Bussii A/S sila, aqquserngit quasannerat kiisalu atortutigut annertunerusumik ajutoorneq, imaluunniit nammineq piumassuserinngisamik angallavinnik allannguineq peqqutigalugit kinguaattoornernut imminut akisussaatinngilaq.

Akit Marsip aallaqqaataaniit 2024 atuuttut

  Korti qaammammoortoq Korti ilanngartagaq Bilitsi
Meeraq Akeqanngilaq Akeqanngilaq Akeqanngilaq
Inersimasoq 580,- 160,- 20,-
Soraarnerussutisialik Akeqanngilaq Akeqanngilaq Akeqanngilaq
Plastikkoorti 50,-