Spring til indhold

Befordringsbestemmelser for Nuup Bussii A/S

Gælder fra 16. Maj 2022

Befordringsbestemmelser for Nuup Bussii A/S

Takster for kørsel med den kollektive bustrafik fastsættes af Nuup Bussii A/S bestyrelsen, og er gældende for borgere som benytter sig af Nuup Bussii A/S busser. Befordringsbestemmelser fastsættes af direktionenog bestyrelsen for Nuup Bussii A/S. Befordringsbestemmelserne gælder for alle busser i rute.

Generelt

Nuup Bussii A/S træffer bestemmelse om salg af rejsehjemmel. Nuup Bussii A/S kan til enhver tid og uden varsel berostille salg af rejsehjemmel, helt eller delvist.

Køb af gyldig rejsehjemmel giver adgang til kørsel med bybusserne i Nuuk som denne kørsel til enhver tid afvikles af Nuup Bussii A/S. De til enhver tid offentliggjorte køreplaner er vejledende for Nuup Bussii A/S’ afvikling af kørsel. Nuup Bussii A/S kan til enhver tid og uden varsel foretage ændringer i samt omlægning og aflysning af kørsel med bybusserne i Nuuk.

Nuup Bussii A/S kan afvise forevist rejsehjemmel, når det elektroniske billetteringssystem – uanset årsag – ikke kan verificere forevist rejsehjemmel som gyldig rejsehjemmel. 

Nuup Bussii A/S påtager sig ikke noget ansvar for skade eller tab som følge af ændringer i samt omlægning og aflysning af kørsel med bybusserne i Nuuk eller afvisning af rejsehjemmel som gyldig rejsehjemmel.

Nuup Bussii A/S yder ikke refusion af rejsehjemmel som følge af ændringer i samt omlægning og aflysning af kørsel med bybusserne i Nuuk eller afvisning af rejsehjemmel som gyldig rejsehjemmel.

Nuup Bussii A/S forbeholder sig ret til at foretage uanmeldt billetkontrol. Ansvar vedr. busstoppestedernesplacering / indretning og snerydning etc. er underlagt Kommuneqarfik Sermersooq, Anlæg og MiljøForvaltningen, der ligeledes er ansvarlig for en acceptabel vedligeholdelse af busskurene.

Elektroniske billetter

Billetter er gyldige 1 time og bliver stemplet med udløbstidspunktet, gældende for både børn og voksne. Børnebilletter/- kort udstedes til børn, der er fyldt 4 år, men ikke 12 år. Børn, der ikke er fyldt 4 år, kører gratis.

Elektronisk klippekort

Flere personer, der kører sammen, kan benytte klippekortet, idet der klippes en gang for hver person. Når der skal scannes med flere personer, skal dette meddeles til chaufføren. Klippekortet er gyldigt i 1 time og bliver scannet med udløbstidspunktet.

Elektronisk månedskort

Et månedskort består af en kort med foto og navn. Kortet er strengt personligt, og skal ved indstigningelektronisk scannes. For månedskortet udstedes med en gyldighed af 30 dage fra købsdato. Kortet giverret til ubegrænset kørsel med bybusserne i Nuuk.

Pensionistkort

Et pensionistkort består af et kort med foto og navn. Kortet er strengt personligt, og skal ved indstigningelektronisk scannes. Pensionistkort udstedes med en gyldighed af 30 dage fra købsdato til personer, derfremviser gyldigt pensionistkort udstedt af Kommuneqarfik Sermersooq. Pensionistkortet giver ret tilubegrænset kørsel med bybusserne i Nuuk.

Skolekort

Et skolekort består af et kort skoleelevens navn, og er kun gyldigt på skoledage. Kortet er strengtpersonligt, og skal ved indstigning elektronisk scannes. Skolekortet er udstedt af den enkelte skole i Nuuk By. Skolekortet giver ret til ubegrænset kørsel med bybusserne i Nuuk i tidsrummet kl.07:00-21:00 i hverdagene, og efter aftale med kommunen i enkelte lørdage. Skolekortet kan kun bruges i aktuelt skoleår, som er besluttet af Kommuneqarfik Sermersooq.

Skoleelever opfordres til at minimere buskørsel – én gang til skolen og én gang hjem fra skolen.

Særlige bestemmelser

Betalingsforhold: Salg af billetter kan på busser kun ske mod kontant betaling. Betalingen skal såvidt muligt foregå med aftalte penge. Chaufførerne har ret til at afvise store sedler (kr. 500,00 og kr. 1.000,00) 

Hunde: Det er forbudt at medtage hunde/katte samt øvrige kæledyr i busserne.

Barne-/klapvogne: Disse kan medtages gratis, såfremt chaufføren skønner, at det ikke er til gene forandre passagerer. Dog bemærkes at der max. må medtages to barnevogne pr. bus. Kørestole kanmedtages gratis i det omfang pladsforholdene tillader det. Der henvises til særskilt vejledning for håndtering af barne-/klapvogne i bussen.

Cykler: kan ikke medtages i busserne.

Kurebrædt: Som af voksne anvendes til transport af små børn vil kunne medtages i busserne underforudsætning af, at de ikke er til gene for andre. Rulleskøjter der medtages, må ikke være påmonteret fødderne. 

Tobaksrygning: er ikke tilladt i busserne.

Is, mad, drikkevarer og lign.: er ikke tilladt i busserne.

Skydevåben: må ikke medtages i busserne.

Det er forbudt: at medtage genstande eller andet, der kan tilsmudse eller på anden måde genere andre passagerer (benzin, olie og lign.) 

Børneinstitutioner: For børnehaver og lignende institutioner med mange børn under den skolepligtige alder, skerbillettering på den måde, at voksne betaler normal takst, og at der for hver påbegyndt gruppe af 4børn, betales 1 klip på voksen klippekort. Der henvises til særlig vejledning

Misbrug af elektroniske månedskort

I tilfælde af misbrug af elektroniske kort gives der en bøde samt betaling for en billet til busturen. Såfremt bøden ikke accepteres, skal chaufføren afvise/nægte adgang/bortvise passageren. I tilfælde af gentagende misbrug kan passageren gives karantæne af Nuup Bussii A/S i minimum 1 måneds varighed.

Stoppesteder

Af- og påstigning kan kun ske ved de dertil indrettede stoppesteder.

Berusede personer

Chaufføren har ret til at afvise/bortvise personer fra bussen, såfremt de er til gene for chaufføren og/- ellerøvrige passagerer. Bortvisning kan eventuelt ske ved politiets hjælp.

Fundne sager

Opbevares hos Nuup Bussii A/S i 14 dage, hvorefter de afleveres til Politiet. Nuup Bussii A/S fralægger sigethvert ansvar for ting og værdier glemt i busserne.

Driftsforstyrrelser

Nuup Bussii A/S påtager sig intet ansvar for forsinkelser på grund af dårligt vejr, glat føre samt størrematerielle svigt og ufrivillig omlægning af ruterne

Takster gældende fra 16. Maj 2022

  Månedskort Klippekort Billet
Børn 276,- 59,- 9,-
Voksen 578,- 142,- 21,-
Pensionist 276,- 142,- 21,-
Plastikkort 30,-