Spring til indhold

Befordringsbestemmelser for Nuup Bussii A/S

Gælder fra 1. Marts 2024

Befordringsbestemmelser for Nuup Bussii A/S

Takster for kørsel med den kollektive bustrafik fastsættes af Nuup Bussii A/S bestyrelsen, og er gældende for borgere som benytter sig af Nuup Bussii A/S busser. Befordringsbestemmelser fastsættes af direktionen og bestyrelsen for Nuup Bussii A/S. Befordringsbestemmelserne gælder for alle busser i rute.

Generelt

Nuup Bussii A/S træffer bestemmelse om salg af rejsehjemmel. Nuup Bussii A/S kan til enhver tid og uden varsel berostille salg af rejsehjemmel, helt eller delvist.

Køb af gyldig rejsehjemmel giver adgang til kørsel med bybusserne i Nuuk som denne kørsel til enhver tid afvikles af Nuup Bussii A/S. De til enhver tid offentliggjorte køreplaner er vejledende for Nuup Bussii A/S’ afvikling af kørsel. Nuup Bussii A/S kan til enhver tid og uden varsel foretage ændringer i samt omlægning og aflysning af kørsel med bybusserne i Nuuk.

Nuup Bussii A/S kan afvise forevist rejsehjemmel, når det elektroniske billetteringssystem – uanset årsag – ikke kan verificere forevist rejsehjemmel som gyldig rejsehjemmel.

Nuup Bussii A/S påtager sig ikke noget ansvar for skade eller tab som følge af ændringer i samt omlægning og aflysning af kørsel med bybusserne i Nuuk eller afvisning af rejsehjemmel som gyldig rejsehjemmel.

Nuup Bussii A/S yder ikke refusion af rejsehjemmel som følge af ændringer i samt omlægning og aflysning af kørsel med bybusserne i Nuuk eller afvisning af rejsehjemmel som gyldig rejsehjemmel.

Nuup Bussii A/S forbeholder sig ret til at foretage uanmeldt billetkontrol. Ansvar vedr. busstoppestedernes placering /indretning og snerydning etc. er underlagt Kommuneqarfik Sermersooq, Anlæg og Miljø Forvaltningen, der ligeledes eransvarlig for en acceptabel vedligeholdelse af busskurene.

Elektroniske billetter

Billetter er gyldige 1.time og bliver stemplet med udløbstidspunktet, gældende for både børn og voksne. Børn, der ikke er fyldt 16 år, kører gratis.

Elektronisk klippekort

Flere personer, der kører sammen, kan benytte klippekortet, idet der klippes en gang for hver person. Når der skal scannes med flere personer, skal dette meddeles til chaufføren. Klippekortet er gyldigt i 1.time og bliver scannet med udløbstidspunktet.

Elektronisk månedskort

Et månedskort består af en kort med foto og navn. Kortet er strengt personligt, og skal ved indstigning elektronisk scannes. For månedskortet udstedes med en gyldighed af 30 dage fra købsdato. Kortet giver ret til ubegrænset kørsel med bybusserne i Nuuk.

Pensionistkort

Et pensionistkort består af et navn og fødselsdag. Kortet er strengt personligt, og skal ved indstigning elektronisk scannes. Pensionistkort udstedes med dato til personer, der fremviser gyldigt pensionistkort udstedt af Kommuneqarfik Sermersooq. Pensionistkortet giver ret til ubegrænset gratis kørsel med bybusserne i Nuuk.

Skolekort

Nuup Bussii A/S udleverer skolebuskort på baggrund af Nuuk skolernes fremsendte elevlister årligt i augustmåned. Et skolekort består af et kort skoleelevens navn, og er gyldigt på alle ugens dage og året rundt. Kortet er strengt personligt, og skal ved indstigning elektronisk scannes. Skolekortet giver ret til ubegrænset kørsel med bybusserne i Nuuk i tidsrummet kl.06:00-00:07 i alle ugens dage og året rundt.

Særlige bestemmelser

Betalingsforhold: Salg af billetter kan på busser kun ske mod kontant betaling. Betalingen skal så vidt muligt foregå med aftalte penge. Chaufførerne har ret til at afvise store sedler (kr. 500,00 og kr. 1.000,00)

Hunde: Det er forbudt at medtage hunde/katte samt øvrige kæledyr i busserne.

Barne-/klapvogne: Barnevogne er gratis at medtage i bussen. Disse kan medtages, såfremt chaufføren skønner, at det ikke er til gene for andre passagerer. Dog bemærkes at der max. må medtages to barnevogne pr. bus. Kørestole kan medtages gratis i det omfang pladsforholdene tillader det. Der henvises til særskilt vejledning for håndtering af barne-/klapvogne i bussen.

Cykler: kan ikke medtages i busserne.

Kurebrædt: Som af voksne anvendes til transport af små børn vil kunne medtages i busserne under forudsætning af, at de ikke er til gene for andre. Rulleskøjter der medtages, må ikke være påmonteret fødderne.

Tobaksrygning: er ikke tilladt i busserne.

Is, mad, drikkevarer og lign.: er ikke tilladt i busserne.

Skydevåben: må ikke medtages i busserne.

Det er forbudt: at medtage genstande eller andet, der kan tilsmudse eller på anden måde genere andre passagerer (benzin, olie og lign.)

Børneinstitutioner: For børnehaver og lignende institutioner med mange børn under den skolepligtige alder, sker billettering på den måde, at voksne betaler normal takst, og at der for børn under skolepligtige alder er gratis buskørsel.

Misbrug af elektroniske månedskort

I tilfælde af misbrug af elektroniske kort gives der en bøde samt betaling for en billet til busturen. Såfremt bøden ikke accepteres, skal chaufføren afvise/nægte adgang/bortvise passageren. I tilfælde af gentagende misbrug kan passageren gives karantæne af Nuup Bussii A/S i minimum 1 måneds varighed.

Stoppesteder

Af- og påstigning kan kun ske ved de dertil indrettede stoppesteder.

Berusede personer

Chaufføren har ret til at afvise/bortvise personer fra bussen, såfremt de er til gene for chaufføren og/- eller øvrige passagerer.

Bortvisning kan eventuelt ske ved politiets hjælp.

Fundne sager

Opbevares hos Nuup Bussii A/S i 14 dage, hvorefter de afleveres til Politiet. Nuup Bussii A/S fralægger sig ethvert ansvar for ting og værdier glemt i busserne.

Driftsforstyrrelser

Nuup Bussii A/S påtager sig intet ansvar for forsinkelser på grund af dårligt vejr, glat føre samt større materielle svigt og ufrivillig omlægning af ruterne.

Takster gældende fra 1. Marts 2024

  Månedskort Klippekort Billet
Børn Gratis Gratis Gratis
Voksen 580,- 160,- 20,-
Pensionist Gratis Gratis Gratis
Plastikkort 50,-