Skip to content

Tuniniaasarfiit

Kortit killortakkat qaammammoortullu sumiiffinni ukunani pisiarineqarsinnaapput:

→   Pisiffik, Qinngorput

→   Pisiffik, Nuuk Center

→   Pisiffik, Nuussuaq

→   Brugseni, Nuuk

→   Brugseni Natalie, Nuussuaq

→   Nuup Bussii A/S, Industrivej
Malugiuk: korti qaammammoortoq siulleq allaffitsinni Industrivej-imi pisiarineqassammat

Bussini

Bussini aningaasanik akiliillutit ukua pisiarisinnaavatit:

√   Bilitsi naliginnaasoq

√   Killortagaq

Uani angallassinermut malittarisassagut atuarsinnaavatit.