Spring til indhold

De forskellige kort

Det gule kort

Det gule kort kan anvendes af alle fra 12 år og opefter.

Kortet kan anvendes som: voksenklippekort, voksenmånedskort, en kombination af både voksenklippekort og voksenmånedskort samt som pensionistkort.

Anvendes kortet alene som klippekort behøves der ingen foto på kortet.
Anvendes kortet som månedskort og/eller som kombinationskort skal kortet personaliseres med foto og navn, dette gøres på vores kontor.
Anvendes kortet som pensionistkort skal kortet personaliseres med navn og foto på vores kontorer. Hertil kræves der pensionistbevis.

Du kan til enhver tid købe klippekort eller månedskort online, lige når det passer dig. Se vores vejledninger her. Derudover kan du også købe hos vores forhandlere.

Skulle du tabe dit kort kan det erstattes hvor indholdet flyttes med over til det nye kort, du skal dog kende de 11 cifre på kortet (kortnummer).

Vi skal gøre opmærksom på at det gule kort kun kan anvendes til voksne. Ønskes et børneklippekort skal det grønne kort anvendes hertil.

Det grønne kort

Det grønne kort kan anvendes af børn på 4-11 år, samt til barnevogne.

Kortet kan anvendes som: børneklippekort, børnemånedskort samt som en kombination af både børneklippekort og børnemånedskort.

Anvendes kortet alene som klippekort behøves der ingen foto på kortet.
Anvendes kortet som månedskort og/eller som kombinationskort skal kortet personaliseres med foto og navn, dette gøres på vores kontor.

Du kan til enhver tid købe klippekort eller månedskort online, lige når det passer dig. Se vores vejledninger her. Derudover kan du også købe hos vores forhandlere.

Skulle du tabe dit kort kan det erstattes hvor indholdet flyttes med over til det nye kort, du skal dog kende de 11 cifre på kortet (kortnummer).

Vi skal gøre opmærksom på at det grønne kort kun kan anvendes til børn. Ønskes et voksenklippekort skal det gule kort anvendes hertil.

Det blå kort

Det blå kort anvendes som skolekort til elever der går i 8. 9. og 10. klasse.

Det blå kort skal personaliseres med navn og foto og kortene oprettes kun på vores kontorer.

Det udstedte skolekort gælder i et år af gangen, og alle kort deaktiveres ved skoleferiens start. 8. og 9. klassernes kort genaktiveres ved starten af det nye skoleår og rykkes op til 9. og 10. klasse.

Kortet kan suppleres med et voksenklippekort. Dette kan gøres online, eller hos vores forhandlere.

Læs mere om det skolebuskortet lige her.