Bussinik atuisut maanna bussit illoqarfimmi angalaffimminni sumut killinneranik toqqaannartumik malinnaasinnaalerput, nunap assinga bussillu angalaneri uani takujuk: