Bussinik atuisut maanna bussit illoqarfimmi angalaffimminni sumut killinneranik malinnaasinnaalerput, nunap assinga uani takujuk: