Uani ingerlaarfissanut pilersaarutit angallassinerillu takusinnaavatit, Maajip 4. 2015-miit atuutilerput.

Rute 1:


Rute 2:


Rute X2:

Rute 3:

Rute 4:

Sisorarfimmut bussi:

Angalaffitta assinga:

Angallassinerit PDF fil-inngorlugit toqqoriaannanngorlugit: