Imannak allatsigit

Imannak kortit nalunaarsussavat

Imannak nittartakkakkut pisissaatit

Imannak kortivit imarisai takusinnaavatit

Imannak korti atorunnaarsissavat